HMS-generell

Nyheter juni 21

Fra nå er HMS-sidene våre samlet alle her under https://bioingenior.net Det gjelder både nyheter og informasjon. Flere sider er i den forbindelse oppdatert. Dette har med ferdigstillelse av MH2-fasen å gjøre. Det er opprettet en egen side for elektronisk avviksmelding. Du finner linken her på siden: avviksmelding

Nyheter juni 21 Read More »

Nyheter august 20

UiT-Norges arktiske universitet har nå kommet med en serie PDF-filer i forbindelse med nytt semester og smittevern i forbindelse med COVID-19. Disse dokumentene er på intranettside og legges derfor ikke ut her. det er derfor viktig at den enkelte logger seg på og leser dokumentene selv; både ansatte og studenter. Men, du kan få linken

Nyheter august 20 Read More »

Nyheter august 19

Her kommer en oversikt over noen endringer i våre HMS-rutiner. Avfall, kjemisk og risiko I forbindelse med flytting av kjemikalieavfall fra MH til MH2 er en del rutiner endret. Se info om leveringsrutiner og tidspunkt. Levering av avfall Avfall i gule bokser merket med blå eller gul leveres på plan 6 på tirdager mellom kl

Nyheter august 19 Read More »

Nyheter mai 16

Sikkerhets- oppdatering I den senere tid har det kommet nye merker på kjemikalier, skap og utstyr. I tillegg er en del kjemikalier flyttet. Endringene er som følger: Dører til skap som inneholde kjemikalier er merket med kjemikalienes faremerker. Utstyr som utstråler UV-stråling er merket med tilsvarende symbol. Kjemikalier merket giftig er flyttet i giftskapet. De

Nyheter mai 16 Read More »

Nyheter april 16

I det siste året har det skjedd noen endinger i regelverk og prosedyrer med hensyn til avfallshåndtering av kjemikalier. Disse endringene er nå innarbeidet i HMS-informasjonen for bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet. Noen av disse endringene skyldes innføring av CLP-merking av kjemikalier, mens andre er relatert til MH2-bygging. Det er derfor viktig at alle studenter, og spesielt

Nyheter april 16 Read More »

Nyheter april 2015

Denne måned er det flere endringer i HMS-rutiner: Mottak for risikoavfall på MH opphører og flyttes til Farmasi, mens MH2-arbeidet pågår. Det viktige her er at kun autorisert personell har lov til å ferdes i kulverten. Hvis du ikke har vært på kurs, har du ikke lov. STAY AWAY. All transport av avfall og kjemikalier

Nyheter april 2015 Read More »

Nyheter mars 2015

Oppdatering av dokumenter En serie dokumenter er oppdatert: rutiner ved blodsøl og stikkskader arbeid med farlige kjemikalier: eksplosiver og brannfarlig kjemikalier akrylamid etidiumbromid Ingen av disse oppdateringene endrer våre rutiner, men noen data kan være nye; f. eks telefonnummer til bedriftshelsetjenesten. Derfor anbefales at du leser gjennom dokumentene. Dokumentene er også å finne på Intranettet.

Nyheter mars 2015 Read More »

Nyheter April 2014

Endring av merking på avfallsbokser.   Til nå har det vært slik at plassering av klistermerker på risikoavfallbokser har vært litt forskjellig avhengig om innholdet er biologisk eller kjemisk/labavfall. Fra nå av skal klistermerker plasseres under påtrykt merke på boksen uanhengig av om innholdet er biologisk eller ikke. Dette fordi det påtrykte merke skal være

Nyheter April 2014 Read More »

Nyheter februar 2014

I forbindelse med gass-frakoblingen av MH-bygget, har vi måttet bruke bærebare gassbrennere. Det øker risikoen for små brannulykker; klær eller papir som tar fyr. Derfor har vi nå to små brannslukkingsapparater som skal taes frem når de bærbare gassbrennere er i bruk. Disse skal plasseres ved gassbrennere slik at de kan taes i bruk med

Nyheter februar 2014 Read More »