Nyheter april 16

preview_COLOURBOX2602615I det siste året har det skjedd noen endinger i regelverk og prosedyrer med hensyn til avfallshåndtering av kjemikalier.

Disse endringene er nå innarbeidet i HMS-informasjonen for bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet.

Noen av disse endringene skyldes innføring av CLP-merking av kjemikalier, mens andre er relatert til MH2-bygging.

Det er derfor viktig at alle studenter, og spesielt faglærere setter seg inn i de nye rutinene.