kjemisk avfall

aktuelle kategorier av kjemisk og organisk avfall er

 1. brannfarlige væsker
 2. halogenholdige (inneholder klor, fluor, brom eller jod)
 3. tungmetaller ( som kobber eller zink, men ikke kvikksølv)
 4. Eksplosive kjemikalier; kan kun brukes etter nærmere avtale med UiT.
 5. Risikoavfall, fast stoff

Les om grenseverdier for avfall under arbeid med kjemikalier

kjemisk og organisk avfall

Bruk originalflasker for innsamling. HMS-ansvarlig sørger for at det til enhver tid er riktig type avfallsflaske tilgjengelig. Sorter kjemisk avfall etter følgende kriterier:

sortering av kjemisk avfall

Kjemisk avfall skal sorteres etter kategori av avfall: organisk, halogen, brennbart, ikke brennbart og tungmetall. Se flytskjema for avfall.

Flyskjema for avfallsortering

Det finnes 6 innsamlingsflasker i skapet for avfall. Tallene 1-6 i flytskjema indikerer hvilken flaske som skal brukes.
Dersom mengde avfall er slik at man kan fylle en hel flaske, anbefales at man bruker en original flaske slik at den fullstendige merkingen er allerede å finne på flasken. I motsatt fall kan en flaske beregnet til kjemikalier brukes til avfallshåndtering.

Flaskene oppbevares i skap for organisk avfall i Lab 2, U7.112

kjemisk avfall

aktuelle kategorier av kjemisk og organisk avfall er

 1. brannfarlige væsker
 2. halogenholdige (inneholder klor, fluor, brom eller jod)
 3. tungmetaller ( som kobber eller zink, men ikke kvikksølv)
 4. Eksplosive kjemikalier; kan kun brukes etter nærmere avtale med UiT.
 5. Risikoavfall, fast stoff

Les om grenseverdier for avfall under arbeid med kjemikalier

kjemisk og organisk avfall

Bruk originalflasker for innsamling. HMS-ansvarlig sørger for at det til enhver tid er riktig type avfallsflaske tilgjengelig. Sorter kjemisk avfall etter følgende kriterier:

sortering av kjemisk avfall

Kjemisk avfall skal sorteres etter kategori av avfall: organisk, halogen, brennbart, ikke brennbart og tungmetall. Se PDF av flytskjema for avfall.

Det finnes 6 innsamlingsflasker i skapet for avfall. Tallene 1-6 i flytskjema indikerer hvilken flaske som skal brukes.
Dersom mengde avfall er slik at man kan fylle en hel flaske, anbefales at man bruker en original flaske slik at den fullstendige merkingen er allerede å finne på flasken. I motsatt fall kan en flaske beregnet til kjemikalier brukes til avfallshåndtering.

Flaskene oppbevares i skap for organisk avfall i Lab 2, U7.112 og leveres til mottakssenter av HMS-ansvarlig. Prosedyren per i dag er at lokasjonen avtaler tidspunkt for avhenting av kjemikalier med UiTs mottakssenter for kjemisk avfall. (se Intranett for nærmere info)

kjemikalier som ikke skal brukes og dermed ikke leveres til avfall:

Som en generell regel heter det at det ikke er tillatt å bruke

 • kvikksølvholdige stoffer
 • eksplosiver eller brennbare stoffer som er oksiderende på lab

Alle prosedyrer der kvikksølv brukes skal ha fått dispensasjon. Kontakt HMS-ansvarlig om du ser flasker med kvikksølv eller skal bruke kvikksølv-forbindelser i en prosedyre.

  og leveres til mottakssenter av HMS-ansvarlig. Prosedyren per i dag er at lokasjonen avtaler tidspunkt for avhenting av kjemikalier med UiTs mottakssenter for kjemisk avfall. (se Intranett for nærmere info)

kjemikalier som ikke skal brukes og dermed ikke leveres til avfall:

Som en generell regel heter det at det ikke er tillatt å bruke

 • kvikksølvholdige stoffer
 • eksplosiver eller brennbare stoffer som er oksiderende på lab

Alle prosedyrer der kvikksølv brukes skal ha fått dispensasjon. Kontakt HMS-ansvarlig om du ser flasker med kvikksølv eller skal bruke kvikksølv-forbindelser i en prosedyre.