arbeid med kjemikalier

på denne siden finner du

Informasjon om vann

Til å lage løsninger eller skylle utstyr etter vask, må det alltid brukes vann fra de grønne kranene, RO-vann. Disse er vann renset etter prinsippet Reverse osmose. Det finnes ikke destillert eller ionebyttet vann på våre lokaler.

Vann fra de blå og røde kranene skal bare brukes til vannbad, vask o.l. De kranene gir ikke renset vann.

plassering

Kjemikalier er plassert på ulike steder:

 • i skap og hyller, for mindre risikofylte kjemikalier og tørrstoff
 • i organisk skap for flyktige løsemidler og mindre brannfarlige stoff
 • i brannskap for brannfarlige stoff
 • i giftskap for meget harmfulle stoffer
 • i kjøleskap når det er oppgitt i HMS-datablad

restriksjoner med hensyn til informasjon om plassering

Det er ikke tillatt å legge ut informasjon om kjemikalienes plassering fritt på nett. Slik informasjon vil være tilgjengelig fra i andre lukkede arena.
På denne siden vil det derfor kun taes opp spørsmål omkring håndtering av kjemikalier.

ekstremt viktig

 • For alle kjemikalier finnes et HMS-datablad med blant annet informasjon om faremomenter, forhåndsregler, giftighet og kategori av hvor brannfarlig et stoff er; 1, 2 eller 3.
 • Det forutsettes at alle lærere og studenter har lest HMS-databladene til sine kjemikalier og kjenner de viktige dataene for sine kjemikalier.
 • Originale kjemikalieflasker er merket med fare-piktogrammer. Alle bruksløsninger med en konsentrasjon som krever innsamling til avfall, skal også merkes med slike fare-piktogrammer. Disse hentes fra sentrallager eller hos HMS-ansvarlig. Les på wikipedia om hva de forskjellige piktogrammer betyr.

H og P setninger

Kjemiske forbindelser er katalogisert etter risiko, Hazard, i såkalte H-setninger og forholdstiltak, Precautions , såkalt P-setninger. Hver forbindelse har en eller flere H og P setninger.
Disse setningene sier oss hvordan vi skal jobbe med kjemikaliene, men også hvordan vi skal behandle overskudd av disse. Dette er spesielt viktig for gravide og ammende mht skade på foster og forplantningsevne. Se denne siden for arbeid med kjemikaler for gravide og ammende.

grenseverdier for avfall

Løsninger med forbindelser som har en konsentrasjon over grenseverdien for avfall skal samles inn i ulike flasker.

 • Hvordan finne grenseverdi for avfall? Bruk dette excel-ark til å finne grenseverdien for ditt stoff basert på H-setninger.

Løsninger som skal samles inn, skal sorteres i ulike kategorier.
Bruk skjema for kjemisk-avfall til å finne hva du skal gjøre med ditt stoff.

Brann: fareklasse

Brannfarlige væsker er kategorisert i 3 grupper avhengig av hvor brannfarlig dampen er. Dette heter flammepunkt eller på engelsk flashpoint.

Disse kategoriene er

 • 1: flammepunkt under 23 og kokepunkt under 36 °C.
 • 2: flammepunkt under 23, men kokepunkt over 35 °C
 • 3. flammepunkt over 23 og kokepunkt mindre enn 60 °C

Denne informasjonen hentes fra HMS-datablad. Det er begrensninger på hvor mye brannfarlig væske av kategori A og B er tillatt på hver lokasjon. HMS-leder vil gi den informasjonen.

Mer, men ikke så mye info finnes hos LOVDATA.