kjemikalier

Nyheter mai 16

Sikkerhets- oppdatering I den senere tid har det kommet nye merker på kjemikalier, skap og utstyr. I tillegg er en del kjemikalier flyttet. Endringene er som følger: Dører til skap som inneholde kjemikalier er merket med kjemikalienes faremerker. Utstyr som utstråler UV-stråling er merket med tilsvarende symbol. Kjemikalier merket giftig er flyttet i giftskapet. De […]

Nyheter mai 16 Read More »

Nyheter april 16

I det siste året har det skjedd noen endinger i regelverk og prosedyrer med hensyn til avfallshåndtering av kjemikalier. Disse endringene er nå innarbeidet i HMS-informasjonen for bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet. Noen av disse endringene skyldes innføring av CLP-merking av kjemikalier, mens andre er relatert til MH2-bygging. Det er derfor viktig at alle studenter, og spesielt

Nyheter april 16 Read More »

Nyheter mars 2015

Oppdatering av dokumenter En serie dokumenter er oppdatert: rutiner ved blodsøl og stikkskader arbeid med farlige kjemikalier: eksplosiver og brannfarlig kjemikalier akrylamid etidiumbromid Ingen av disse oppdateringene endrer våre rutiner, men noen data kan være nye; f. eks telefonnummer til bedriftshelsetjenesten. Derfor anbefales at du leser gjennom dokumentene. Dokumentene er også å finne på Intranettet.

Nyheter mars 2015 Read More »

Nyheter januar 2014

Små endringer i HMS-rutiner. Nye brannkategorier: Brennbare stoffer skal sorteres i klasse 1, 2 og 3 utfra det som står i HMS-datablad. Disse endringene er nå gjennomført i kjemikalielisten. Det er fortsatt slik at det skal være minst av den farligste klassen, klasse 1, under 20 liter pr lab, så under 200 liter klasse 2.

Nyheter januar 2014 Read More »

Nyheter november 2012

Det har i en tid vært et mål for ulike departement og direktorater å stoppe bruk av kvikksølv i Norge. Derfor har Klima og Forurensningsdirektoratet, KLIF, pålagt alle å redusere eller å slutte å bruke kvikksølv. Et av tiltakene som i denne sammenheng angår oss er bruk av kvikksølv som kjemikalie i undervisning eller forskning.

Nyheter november 2012 Read More »

Nyheter mars 2012

I forbindelse med oppdateringer av HMS-data på UiT, har vi også forenklet avfallsrutiner for kjemikalier på bioingeniørutdanningen. Vi reduserer antall avfallsflasker til det som faktisk representerer forbruket hos oss.   A: mest brannfarlige væsker B: mindre brannfarlig: deles i halogenert og ikke.halogenert Giftige Annet Kontakt HMS-ansvarlig. Les mer på vår side om kjemisk avfall

Nyheter mars 2012 Read More »

Nyheter november 2011

Nye åpningstider for avfallsmottak ved UiT Det har kommet en mindre, men viktig endring mht avfallsrutiner. Åpningstider for avfallsmottak vil fra 14. november være: 0900-1000 på tirsdager for farlig avfall og 0900-1000 på torsdager for kjemisk avfall. Det er dermed ikke nødvendig å stresse for å rekke levering innen tidsrammen, men du må huske hvilke

Nyheter november 2011 Read More »

Nyheter april 2011

Meget viktig oppdatering: Etter pålegg fra Ledelsen ved IMB/UiT, har kjemikalielisten blitt fjernet fra våre nettsider. Det betyr at inntil et nytt system evt kommer på plass, må den enkelte bruker, dvs student/ansatt, sjekke selv om stoffet finnes lokalt og bruke HMS-datablad for å håndtering. Det medfører at den enkelte bruker har enda større ansvar

Nyheter april 2011 Read More »