interne rutiner

Interne regler for bioingeniørutdanningens laboratorier:

 1. Laboratoriet er en “arbeidsplass” og regler for arbeidstøy og hygiene skal følges
 2. Laboratoriefrakker skal alltid brukes når man er i laboratoriet. Frakkene skal være gjenknappet. Ved pauser i kantina, sittekroken og i datarommene skal frakker ikke brukes.
 3. Det skal brukes egne innesko. Støvler og andre utesko skal ikke brukes i laboratoriet. Store skjerf og luer er ikke tillatt og yttertøy og sekker skal ikke tas inn på laboratoriet, men settes i skapet.
 4. Ved langt hår skal det samles. Store ringer og løse smykker som armbånd og halskjeder skal tas av ved arbeid i laboratoriet. Klokker, andre smykker som vielsesringer, små ørepynt o.l kan brukes.
 5. Det er ikke lov å spise, drikke eller bruke snus på laboratoriet.
 6. Hender skal alltid vaskes før man går ut av laboratoriet

Generell adferd

 1. Hold orden på arbeidsplassen og ellers i laboratoriet. Bare det utstyret og de kjemikaliene som skal brukes, skal stå framme
 2. Kontroller alt utstyret – også glassutstyret før bruk.
 3. Knust glass og skarpe ting kastes i gule risikiddunker avhengig av klasse, eller i egen avfallseske hvis den brukes.
 4. Tørk opp alt søl med en gang – også vannsøl.
 5. Alle kjemikalier skal behandles som om de er skadelige.
 6. Les i HMS-blad og anvend spesielle sikkerhetsrutiner dersom det er påkrevet.
 7. Kast rester av kjemikalier og konsentrerte løsninger i vasken i avtrekkskapene dersom konsentrasjonen er under grenseverdien til H-setningen. Skyll godt med rennende vann i 5 minutter.
 8. Organisk avfall og rester av organiske væsker samles på flasker (står i organisk-skap, lab 2) og leveres til destruksjon.
 9. Merk alle flasker, beger o.l.
 10. Skyll brukt utstyr med vann før du setter det til vask.
 11. Ikke pipetter med munnen. Bruk automatpipette.
 12. Ikke spis, drikk eller røyk i laboratoriet.
 13. Skru av gassen/brenneren når du ikke anvender den.
 14. Vær observant og forsiktig når du bærer glassutstyr eller kjemikalier i laboratoriet. Pipetter og spisse gjenstander bæres vertikalt.
 15. Gjør deg kjent med hvilket verneutstyr som er tilgjengelig og bruk det.

Standard utrustning du skal kjenne til FØR ulykken inntreffer:

 1. Førstehjelpskap
 2. Nøddusj
 3. Kiselgur til kjemikaliesøl
 4. Brannslokningsapparat og teppe.
 5. Øyenskylleflaske og kraner
 6. Vernebriller, hansker og forkle
 7. Rømningsveier.

Spesielle sikkerhetsregler

 1. Unngå enhver hudkontakt med skadelig kjemisk, radioaktivt eller infeksiøst materiale (bruk hansker). Du finner nitrillhansker til kjemikalier på veierommet over grovvekten, mens undersøkelseshansker i vinyl og latex finnes på lab-benkene ved vask og på lager. Nitrill hanskene brukes for arbeid med syrer, baser og alkoholer. Se på pakken for detaljert informasjon om hvilke type kjemikalier og hvor lenge hansken gir beskyttelse.
 2. Når giftige eller flyktige kjemiske stoffer er i bruk, skal arbeidet foregå i avtrekk.
 3. Ved bruk av syrer og baser med konsentrasjon over 1M- anvend avtrekk og verneutstyr.
 4. Hell aldri vann i konsentrerte syrer.
 5. Arbeid aldri under UV lampe uten UV- beskyttelsesbriller og hansker.
 6. Anvend øreklokker ved bruk av ultralydapparat.
 7. Ved sentrifugering, balanser alltid rørene og anvend lokk på rørene. Vent til sentrifugen har nådd ønsket hastighet før du forlater den.

Egen arbeidsplass

 1. Bruk benkepapir ved arbeid med radioaktivt og potensielt infeksiøst materiale. Pipettespisser og lignende samles i poser i små gule bokser og kastes i gule bokser for “avfallsgruppe 6” (ikke smitte) eller “biologisk faktor ” (smitte)
 2. Ved arbeid med biologisk materiale skal:
 3. Alt utstyr som kan inneholde smittefarlig materiale, kastes i stor, gul plastboks til smitteavfall (biologisk faktor).
 4. Kanyler kastes i gule kanylebokser med lokk
 5. Blodglass, mikropipetter (glass) og objektglass med blodsøl kastes i plastkanner

Fulle kanylebokser og plastkanner legges i gule avfallsbokser for smitte.