søl og desinfeksjon -biologisk

For arbeid med potensielt smittefarlig biologisk materiale gjelder spesielle retningslinjer. Ved slikt arbeid skal hansker og benkepapir brukes og avfallet spesialbehandles. Til desinfeksjon brukes Virkon, kloricid eller 70% sprit.

70% sprit

Har liten evne til å trenge inn i organisk materiale.
Skal kun brukes på rengjorte flater, benker og lignende.

Virkon

Arbeid med organiske løsningsmidler og syrer/baser med høyere konsentrasjon enn 1 M skal foregå i avtrekk.

Når du jobber i avtrekk, skal du helst sitte og uansett jobbe slik at beskyttelsesglasset er trukket så langt ned som mulig og under merket “anbefalt arbeidshøyde”. Avtrekkene der glasset er høyere, kan suge med så svakt luftsug at de ikke lenger fungerer. Stoffet du jobber med, skal være i midten av avtrekket for best effekt.

Virksomt overfor gram negative og gram positive bakterier, mykoplasma, virus (inkl. hepatitt og HIV) og sopp.
Brukes ved desinfeksjon av utstyr som ikke kan varmedesinfiseres i dekontaminator eller oppvaskmaskin.
Anvendes også på inventar og overflater.

Bruksløsning:

Ca. 1 % = 1 måleskje per liter vann

Brukskonsentrasjon og virketid

  • Ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr – 1% løsning i 10 minutter
  • Synlig forurensede flater og ikke rengjort utstyr – 1% løsning i 30 minutter
  • Holdbarhetstid for bruksløsning er en uke.

Synlig forurenset oppløsning skal skiftes.

Bruk hansker. Virkon irriterer huden og virker etsende på øynene.

Ved søl av biologisk materiale

Ta på engangshansker og tørk opp det meste av sølet med cellestoff fuktet med Virkon.
Dekk området det er sølt på, med nytt cellestoff eller papirhåndkle.
Virkon helles over. La ligge i 30 min., dekket med benkepapir. Skriv på når papiret kan fjernes.
Papiret kastes og området vaskes med vanlig rengjøring.

Kloricid

Brukes ved mistanke om HIV og/eller hepatitt-virus, ved blodsøl og desinfeksjon av harde flater (gulv, benkeflater, vegger o.l.).
Brukes også til desinfeksjon av tuberkelbasiller, TB.
NB! Inneholder etsende natriumhypokloritt, ca 4,2%

Bruksløsning:

Bland 1 del Kloricid og 3 deler kaldt vann. Bruk kar av plast, glass eller stentøy.

Virketid

La løsningen virke i 1 time, tørk av og vask over med rent vann.

NB! Bare instrumenter som utelukkende er av rustfritt stål, skal vaskes med Kloricid.

Holdbarhet

  • Ubrukt konsentrert 1år
  • Bruksløsning 4 uker (oppbevares mørkt, svalt og i lukket flaske