levering avfall

avfall leveres på 3 stasjoner:

  • plan 5: ansatte med adgangskort leveres ikke-smitte av restavfall, papir, papp og plast til sine respektive konteinere.
  • plan 6, ikke kjemisk/biologisk:
    • varemottak: rene metall og glass i konteiner utenfor varemottak
    • tomme gassbokser (til betjent)
    • store gassflasker, etter avtale, til betjent
  • plan 6: gule bokser for kjemisk eller biologisk som er korrekt merket leveres tirsdager mellom 09 og 10, rom L6.306.

Nedenfor finne du eksempel på klistermerker for gulboks. Legg merke til plasseringen av klistermerke som ikke skal dekke varselmerke. Fyll ut nødvendig info. Blå klistermerke for ikke-smitte og gul for smitte. Legg merke til at “kategori 6” -logo skal alltid være synlig.