grunnregler ved uhell

ved ulykker/krise skal man:

  • ringe aktuelt nødnummer:
    • Brannvesen 110
    • Politi 112
    • ambulanse 113
  • varsle Universitet i Tromsø sitt interne varslingsnummer 77 64 44 44

Husk også portalen kriseinfo.no