ikke-lab og restavfall

hva er “ikke lab avfall”?

Kategorien “ikke lab avfall” er avfall som ikke har med lab å gjøre. Det er eksempelvis notater, penn, blyant o.l. eller tørkepapir brukt til håndvask.
Disse kastes i hvite avfallsdunker ved vasken og tømmes av renholdspersonalet.

Alt annet avfall kastes i sine respektive avfallsbokser.

restavfall

I lab-sammenheng er “restavfall” alt avfall etter aktivitet på lab, men som ikke trenger videre behandling. “Restavfall” samles i gjennomsiktige avfallsposer og forsegles med streng eller lignende. Sekkene merkes med navn, ansvarlig, institutt, fakultet og romnr. (Noter på posen, ikke bruk klistermerker da disse faller av) Sekkene leveres til avfallsmottak på plan 5 av faglærere

 

Eksempler på “restavfall” er:
Sammenpakket benkepapir og annet papir brukt på lab.

Nye sekker hentes hos renholdspersonell på plan 5 eller fra sentrallageret på plan 6 ved behov.¨