risikoavfall

Risiko avfall er delt i to aktuelle kategorier.

  • ikke-smitte
  • smitte

ikke-smitte

Risikoavfall er av typen avfall fra laboratorier som plastpipetter, alle engangshansker, plastspisser, veiebeger med kjemikalierester etc (engangsutstyre, både glass og plast) som ikke er forurenset med smitte eller meget giftige kjemikalier eller radioaktivitet. (Om farlig avfall ved UiT)

Eksempler på annet risikoavfall er pipetter brukt til vann, brukte akrylamidgeler, rester av antibiotika og avfall i forbindelse med bruk av cytostatika som rester av løsninger, brukte hansker, papir etc.

Dersom avfallet inneholder smitte eller meget giftige stoffer, skal de ikke kastes her, men i sine respektive grupper; smitte-biologisk eller kjemisk avfall.

Avfallet legges i gule plastbokser (store) og leveres av en faglærer til avfallsmottak for risikoavfall av ansatte på utdanningen på gitte tidspunkter. Boksene skal merkes med egne blå skjema merket “avfallsgruppe 6”. Merket klistres under påtrykt faremerkefelt på boksen.

Det er ikke lenger mulig å levere inn klasse 6 avfall i pappesker.

smitte

“Gjelder avfall av forurenset organisk materiale som vev /vevsbiter, vevsvæsker, cellekulturer fra mennesker og dyr som kan framkalle infeksjon, allergi, eller forgiftning hos mennesker som i sitt arbeid kom mer i kontakt med slike. (Retningslinjer for farlig avfall, UiT 2007)”

Avfallet legges i gule plastbokser for Klasse 6, men merkes med egne gule skjema merket med “biologisk faktor.

Merket klistres under Smittemerket foran på boksen. Disse leveres til risikoavfall på farmasi av sertifiserte ansatte, på gitte tidspunkter. Disse plastbokser er identiske med gruppe 6. Kun merkingen er forskjellig.

Nye bokser og klistermerker hentes ved levering av avfall til mottak.