Categories
HMS-generell smitte

Nyheter august 20

UiT-Norges arktiske universitet har nå kommet med en serie PDF-filer i forbindelse med nytt semester og smittevern i forbindelse med COVID-19.

Disse dokumentene er på intranettside og legges derfor ikke ut her. det er derfor viktig at den enkelte logger seg på og leser dokumentene selv; både ansatte og studenter.

Men, du kan få linken her.

Categories
HMS-generell

Nyheter august 19

Her kommer en oversikt over noen endringer i våre HMS-rutiner.

Avfall, kjemisk og risiko

I forbindelse med flytting av kjemikalieavfall fra MH til MH2 er en del rutiner endret.

Se info om leveringsrutiner og tidspunkt.

Levering av avfall

Avfall i gule bokser merket med blå eller gul leveres på plan 6 på tirdager mellom kl 09:00 og 10:00. PS: det er ikke tillatt å frakte avfall forbi kantina, eller varemottak på plan 7. Husk transportkort.

Hansker

Per i dag har vi flere leverandører av hansker som bruker ulike farger for å tydeliggjøre hanskenes ulikheter. Det er derfor viktig at man leser godt på pakken. Som en generell regel: kun hansker fra KIMTECH eller ABENA skal brukes i arbeid med kjemikalier. Her er brosjyrene fra ABENA og KIMTECH. Legg merke til stor variasjon i gjennomtrengelighet av kjemikalier og velg riktig hanske til riktig bruk. Skift hansker ved søl.

Categories
HMS-generell kjemikalier

Nyheter mai 16

Sikkerhets-
oppdatering

Skapdør med faremerking av innhold

I den senere tid har det kommet nye merker på kjemikalier, skap og utstyr. I tillegg er en del kjemikalier flyttet.

Endringene er som følger:

 • Dører til skap som inneholde kjemikalier er merket med kjemikalienes faremerker.
 • Utstyr som utstråler UV-stråling er merket med tilsvarende symbol.
 • Kjemikalier merket giftig er flyttet i giftskapet.
 • De fleste flasker med gammel merking er merket om med tilsvarende nye piktogrammer

  preview_COLOURBOX2602615
  Nye piktogrammer Midterste rekke er å finne på flasker
Categories
avfall HMS-generell kjemikalier

Nyheter april 16

preview_COLOURBOX2602615I det siste året har det skjedd noen endinger i regelverk og prosedyrer med hensyn til avfallshåndtering av kjemikalier.

Disse endringene er nå innarbeidet i HMS-informasjonen for bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet.

Noen av disse endringene skyldes innføring av CLP-merking av kjemikalier, mens andre er relatert til MH2-bygging.

Det er derfor viktig at alle studenter, og spesielt faglærere setter seg inn i de nye rutinene.

Categories
HMS-generell

Nyheter april 2015

Denne måned er det flere endringer i HMS-rutiner:

oppsamlingskit-kjemikalier
oppsamlingskit-kjemikalier

oppsamlingskit
oppsamlingskit-skap

 • Mottak for risikoavfall på MH opphører og flyttes til Farmasi, mens MH2-arbeidet pågår. Det viktige her er at kun autorisert personell har lov til å ferdes i kulverten. Hvis du ikke har vært på kurs, har du ikke lov. STAY AWAY.
 • All transport av avfall og kjemikalier i korridorer skal ha transportkort. Kopi av kortet settes i permer ved inngangen til kulvert når man passerer. Viktig at du fyller ut et slikt kort om du er avfalls-produsent. Kortet finnes ved PC på lab. Kopier flere eksemplarer eller søk på HMS-portalen. Kortet finnes også i laminert utgave slik at informasjon kan skrives på med tusj og vaske bort etterpå. Kortet finnes hos HMS-ansvarlig. PS: bruk refleksvest i kulverten.

  refleskvest og transportkort
  refleksvest og transportkort
 • Oppsamlingskit for kjemikalieavfall.
  • Det er plassert et skap med oppsamlingskit for kjemikalieavfall i  gangen mellom lab 1 og 2. Her finner du pulver og annet ved søl av kjemikalier, gassmaske o.l. Husk påfyll om du bruker det som står der.
Categories
HMS-generell kjemikalier

Nyheter mars 2015

Oppdatering av dokumenter

En serie dokumenter er oppdatert:

Ingen av disse oppdateringene endrer våre rutiner, men noen data kan være nye; f. eks telefonnummer til bedriftshelsetjenesten. Derfor anbefales at du leser gjennom dokumentene.

Dokumentene er også å finne på Intranettet.

Categories
HMS-generell kjemikalier

Nyheter febraur 2015

Green is the new blue.

nye hansker til kjemikaliearbeid
nye hansker til kjemikaliearbeid

Hittil har vi brukt to typer hansker (farger) for bruk til kjemikaliearbeid. Blå og lilla. De lilla har vært levert av Kimtech og er testet og godkjent av typen EN-374; dvs testet mot en rekke kjemikalier: f. eks konsentrert saltsyre og isopropanol, er godkjent  til slikt arbeid og har høy gjennomtrengelighetstid. (se på pakken).

Det har vært vanskelig å få tilstrekkelig informasjon om de blå hanskene, som er levert av en annen leverandør. Disse hanskene fases ut nå og erstattes av grønne hansker fra Kimtech. De nye grønne hanskene er testet mot stort sett de samme kjemikaliene som de lilla, men har kortere gjennomtrengelighetstid. Til gjengjeld er de tynnere og er billigere i bruk.

De blå og EN-455 hanskene kan fortsatt brukes til biologisk arbeid; blodprøvetaking, o.l.

 

Categories
avfall brann kjemikalier

Nyheter august 2014

Endring av brannklasser

 

Bpreview_COLOURBOX2029101rannfarlige væsker har tidligere vært kategorisert i tre kategorier; A, B eller C. Denne kategoriendringen har gått ut og klassene 1, 2 og 3 er innført.  Klassene A, B og C var avhengige av flammepunktet til en forbindelse. Det er uklart hva kategoriene 1, 2 og 3 sier, men i hovedsak følger de A, B og C med noen endringer.

De fleste av kjemikalier er nå klassifisert som 1, 2 eller 3 i HMS-datablad og våre lister er stort sett oppdatert med den siste info.

Litt mer om sortering av kjemikalier:
http://hms-bioingenior.wikidot.com/kjemisk-avfall

Categories
HMS-generell

Nyheter April 2014

Endring av merking på avfallsbokser.

 

legg mere til at klistermerker plasseres under påtrykt merke på boks
legg mere til at klistermerker plasseres under påtrykt merke på boks

Til nå har det vært slik at plassering av klistermerker på risikoavfallbokser har vært litt forskjellig avhengig om innholdet er biologisk eller kjemisk/labavfall.

Fra nå av skal klistermerker plasseres under påtrykt merke på boksen uanhengig av om innholdet er biologisk eller ikke. Dette fordi det påtrykte merke skal være synlig under transport.

Det er heller ikke lenger mulig å levere inn pappesker til risikoavfallmottak.

Categories
brann HMS-generell

Nyheter februar 2014

2014-02-03 10.37.39
tilleggsbrannslukkingsapparat

I forbindelse med gass-frakoblingen av MH-bygget, har vi måttet bruke bærebare gassbrennere.

Det øker risikoen for små brannulykker; klær eller papir som tar fyr.

Derfor har vi nå to små brannslukkingsapparater som skal taes frem når de bærbare gassbrennere er i bruk.

Disse skal plasseres ved gassbrennere slik at de kan taes i bruk med en gang, samtidig som vi har både CO2-apparat, brannteppe og dusj plassert ved sine respektive lokasjoner.