Nyheter august 19

Her kommer en oversikt over noen endringer i våre HMS-rutiner.

Avfall, kjemisk og risiko

I forbindelse med flytting av kjemikalieavfall fra MH til MH2 er en del rutiner endret.

Se info om leveringsrutiner og tidspunkt.

Levering av avfall

Avfall i gule bokser merket med blå eller gul leveres på plan 6 på tirdager mellom kl 09:00 og 10:00. PS: det er ikke tillatt å frakte avfall forbi kantina, eller varemottak på plan 7. Husk transportkort.

Hansker

Per i dag har vi flere leverandører av hansker som bruker ulike farger for å tydeliggjøre hanskenes ulikheter. Det er derfor viktig at man leser godt på pakken. Som en generell regel: kun hansker fra KIMTECH eller ABENA skal brukes i arbeid med kjemikalier. Her er brosjyrene fra ABENA og KIMTECH. Legg merke til stor variasjon i gjennomtrengelighet av kjemikalier og velg riktig hanske til riktig bruk. Skift hansker ved søl.