avfall

Nyheter april 16

I det siste året har det skjedd noen endinger i regelverk og prosedyrer med hensyn til avfallshåndtering av kjemikalier. Disse endringene er nå innarbeidet i HMS-informasjonen for bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet. Noen av disse endringene skyldes innføring av CLP-merking av kjemikalier, mens andre er relatert til MH2-bygging. Det er derfor viktig at alle studenter, og spesielt […]

Nyheter april 16 Read More »