avviksmelding

Ved hendelse som tilsier avviksmelding kan følgende skjema benyttes av alle med UIT-ID.

Slike hendelser er som:

  • Avvik ved at krav fastsatt i HMS-lovgivninga eller HMS-regelverk, ikke er fulgt
  • Arbeidsrelatert hendelse som kunne ført til mén eller redusert helse eller skader på menneske, miljø eller materiell (nestenulykke) 
  • Arbeidsrelatert hendelse der skade har ført til redusert helse, varige mén eller dødsfall (personskade/ulykke), materielle skader eller skade på miljø

Klikk her for skjema for avviksmelding. (velg “normal pålogging” og verifiser med to-faktor pålogging)