forbudte stoffer

En serie kjemikalier skal ikke brukes på laboratorier uten særskilt tillatelse

Disse er:

  • akrylamid
  • etidiumbromid (EtBr)
  • eksplosive stoffer

Dersom det er nødvendig, må tillatelse være innhentet før stoffet bestilles og ankommer UiT. Kontakt HMS-ansvarlig på UiT.