biologisk avfall

Utstyr som skal behandles med Virkon

  1. Blodige løsninger fra celletelleren helles på kanne med Virkon og tømmes i vasken etter minst en halv times henstand.
  2. Blodsøl på benken eller andre steder desinfiseres med 1 % Virkon. La cellestoff fuktet med Virkon som dekkes med benkepapir, ligge over sølet i minst en halv time. Tørk opp og vask benken med såpevann.

Mikrobiologisk avfall

Mikrobiologisk avfall samles og håndteres av faglærer