Nyheter mai 16

Sikkerhets-
oppdatering

Skapdør med faremerking av innhold

I den senere tid har det kommet nye merker på kjemikalier, skap og utstyr. I tillegg er en del kjemikalier flyttet.

Endringene er som følger:

  • Dører til skap som inneholde kjemikalier er merket med kjemikalienes faremerker.
  • Utstyr som utstråler UV-stråling er merket med tilsvarende symbol.
  • Kjemikalier merket giftig er flyttet i giftskapet.
  • De fleste flasker med gammel merking er merket om med tilsvarende nye piktogrammer

    preview_COLOURBOX2602615
    Nye piktogrammer Midterste rekke er å finne på flasker

1 thought on “Nyheter mai 16”

Comments are closed.