spisse gjenstander

Gjelder avfall av typen spisse, skarpe gjenstander og glass.
Her legges knust glass og skjærende metallrester uten smitte eller farlige kjemikalier. Glass/metall med smitte legges i de gule boksene for klasse 6 med gule merker, mens glass/metall uten smitte, legges sammen med avfall klasse 6 med blå. Hele glass eller store glassbiter som er rene kastes sammen med vanlig glassavfall utenfor varemottak plan 6.

Brukeren selv må vurdere om glass/metall er forurenset eller ikke.