arbeid i avtrekk

Arbeid med organiske løsningsmidler og syrer/baser med høyere konsentrasjon enn 1 M skal foregå i avtrekk.

Når du jobber i avtrekk, skal du helst sitte og uansett jobbe slik at beskyttelsesglasset er trukket så langt ned som mulig og under merket “anbefalt arbeidshøyde”. Avtrekkene der glasset er høyere, kan suge med så svakt luftsug at de ikke lenger fungerer. Stoffet du jobber med, skal være i midten av avtrekket for best effekt.