Nyheter april 2015

Denne måned er det flere endringer i HMS-rutiner:

oppsamlingskit-kjemikalier
oppsamlingskit-kjemikalier
oppsamlingskit
oppsamlingskit-skap
  • Mottak for risikoavfall på MH opphører og flyttes til Farmasi, mens MH2-arbeidet pågår. Det viktige her er at kun autorisert personell har lov til å ferdes i kulverten. Hvis du ikke har vært på kurs, har du ikke lov. STAY AWAY.
  • All transport av avfall og kjemikalier i korridorer skal ha transportkort. Kopi av kortet settes i permer ved inngangen til kulvert når man passerer. Viktig at du fyller ut et slikt kort om du er avfalls-produsent. Kortet finnes ved PC på lab. Kopier flere eksemplarer eller søk på HMS-portalen. Kortet finnes også i laminert utgave slik at informasjon kan skrives på med tusj og vaske bort etterpå. Kortet finnes hos HMS-ansvarlig. PS: bruk refleksvest i kulverten.

    refleskvest og transportkort
    refleksvest og transportkort
  • Oppsamlingskit for kjemikalieavfall.
    • Det er plassert et skap med oppsamlingskit for kjemikalieavfall i  gangen mellom lab 1 og 2. Her finner du pulver og annet ved søl av kjemikalier, gassmaske o.l. Husk påfyll om du bruker det som står der.