oppvask

Rutiner ved oppvask.

  • Etter hver lab flyttes utstyr som skal vaskes til oppvaskrommet.
  • Alt utstyr skylles og legges i rent vann eller desinfeksjonsmiddel til oppvaskmaskinen skal fylles opp.
  • Målesylindere, målekolber og annet utstyr med smal hals settes i stativ med spyler, mens begerglass, reagensrør, kolber med vid hals etc, settes i stativ uten spyler. Alt utstyr må settes vertikalt med åpningen vendt ned. De tyngste settes nederst og de letteste i øverste kurv.
  • Lette begerglass kan også settes i nederste kurv om det legges vekt på dem slik at man unngår at de snur seg. Utstyr som har snudd seg, må vaskes på nytt. Skjeer og lignende settes i bestikkurv med lokk.

Signer for tømming/start av maskin.
Utstyr som er for store til oppvaskmaskin eller som av annen grunn må vaskes for hånd, skal først vaskes i såpevann, skylles minst fem ganger og deretter to ganger i RO-vann før se settes til tørking. De som har ansvar for “veierom og søppel” tar seg av denne vasken.

Småutstyr

utstyr med hals