hanskebruk

De fleste laboratorieoperasjoner krever bruk av hansker. Det finnes ingen hanske som dekker alle behov. Det er derfor viktig å undersøke kravet til hanskebruk før man starter en prosedyre.

Vi kan likevel komme med en liten oppsummering her:
Vi bruker to typer hansker:

  1. medisinsk bruk
  2. kjemisk bruk

Til den medisinske bruken anbefales engangshansker merket “medical examination” som kan brukes f. eks ved blodprøver etc. Disse hanskene er ofte av vinyl og gir minimal eller ingen beskyttelse ved arbeid med kjemikalier. se bilde av medisinske hansker

Til kjemisk bruk:
Hanskene skal ofte være av type EN-374:2 eller EN-374:3 (se på pakken). Disse er ofte pulverfrie nitrile hansker og gir beskyttelse mot kjemikalier i ulik grad. Det er derfor viktig å bli kjent med egenskapene til disse hanskene. Se på pakken fra KIMTECH

for nærmere spesifikasjon, eller fra ABENA i vedlegget her-

Begge typene er for beskyttelse mot “kjemisk og mikro-organismer”.

De grønne hanskene, fra KIMTECH også av type EN-374 er testet mot stort sett de samme kjemikaliene som de lilla, men har kortere gjennomtrengelighetstid.

Det er viktig å merke seg at gjennomtrengeligheten gjelder høye konsentrasjoner (100% rene organiske løsningsmidler, 96% svovelsyre og 40% lut), mens vi jobber ofte med fortynnede løsninger.

Det anbefales derfor følgende :

  • De som skal lage løsninger utfra kjemikalierommet eller skal jobbe med høye konsentrasjoner, bruker lille hansker.
  • De som jobber med fortynnede løsninger kan vurdere hvilke hansker er best, eller om hansker er nødvendige.
  • Sjekk grenseverdier for avfall. Hvis du er over denne grensen, er det mest sannsynlig at hanske er nødvendig. Da skal flasken din være merket med piktogrammer.
  • har du sølt på hansker, skift. Ikke vent “tida ut”

ikke la deg lure av fargen

Det er ingen standard med hensyn til farger. Hensikten med farger er å være et visuell hjelpemiddel for å skille de ulike hanskene. Andre leverandør kan bruke en annen farge på sine hansker. Sjekk derfor kvaliteten til hansken på pakken og ikke la deg lure av fargen.

For mer om hansker: se http://www.guide.eu/no/